Pagini

sâmbătă

Proverbe , Zicători


Ce înveţi la tinereţe , aceea ştii la bătrâneţe.
Omul în copilărie , lesne-nvată orice fie.
Meşteşugul la om , e brăţară de aur
Cine munceşte la tinereţe,se odihneşte la bătrâneţe

Omul sfinţeşte locul , nu locul pe om.
Ştii carte , ai parte.
Unde nu e cap , vai de picioare.
A lua pe " nu ştiu " în braţe.

Ascultă învăţătura tatălui tău,şi nu uita poveţele maicii tale.
Bine faci,bine găseşti.
Ce ţie nu-ţi place ,altuia nu-i face.
Bună ziua,căciulă / Că stăpânul n-are gură !

Când doi se ceartă,al treilea câştigă.
Ce poţi face astăzi,nu lăsa pe mâine.
Copilul răsfăţat,rămâne neînvăţat.
Dă-mi Doamne puterea tânărului,şi mintea bătrânului.

După bătălie,mulţi viteji se arată.
Fereşte-mă Doamne de prieteni,ca de duşmani mă feresc eu.
Făgăduiala dată,e datorie curată.
Gândeşte întâi,apoi vorbeşte.

Hainele nu fac pe om mai de treabă.
Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
Învăţătura este cea mai bună avuţie.
Lauda de sine,nu miroase a bine.

Lenea e cucoană mare,care n-are de mâncare.
Minciună are picioare scurte.
Munca e cea mai bună avuţie.
Numai c-o floare nu se face primăvară.

Nu-şi cunoaşte lungul nasului.
Prietenul la vreme de nevoie se cunoaşte.
Să înveţi nu e niciodată târziu.
Scoala face pe omul,om.

Timpul pierdut nu se mai întoarce.
Uită de la mână până la gură.
Vorba dulce mult aduce.
Zgârcitul e totdeauna sărac.
Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.